Το ρέικι είναι μια ιαπωνική θεραπευτική μέθοδος. “Κι” στα ιαπωνικά, “τσι” στα κινέζικα, “πράνα” στα σασκριτικά είναι όλα λέξεις που περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Τη ζωτική ενέργεια, την πνοή της ζωής. Δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση για το ρέικι, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την έννοια της λέξης ως “συμπαντική ζωτική ενέργεια”.

Η ενέργεια υπάρχει παντού γύρω μας ανεξάρτητα από το αν εμείς το αρνούμαστε ή το δεχομαστε. Υπάρχουν μορφές ενέργειας που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας (όπως η θερμότητα) υπάρχουν και άλλες που είναι πιο λεπτοφυείς όπως τα όνειρα ή οι σκέψεις μας.

Το ρέικι δρα εξιρροπιστικά σε σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο. Ο θεραπευτής γίνεται το κανάλι, ο αγωγός μεσα από τον οποίο ρέει η συμπαντική ενέργεια προς το θεραπευόμενο. Το ρέικι δεν είναι αυθυποβολή, λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν ο θεραπευόμενος το πιστεύει ή όχι.

Σε μια συνεδρία ρέικι ο θεραπευτής τοποθετεί τα χέρια του κοντά ή πάνω σε διάφορες περιοχές του σώματος του θεραπευόμενου όπου και παραμένουν για κάποια λεπτά. Ο θεραπευόμενος διατηρεί όλα του τα ρούχα εκτός από μεταλλικά αντικείμενα, κοσμήματα και παπούτσια. Συνήθως ο θεραπευόμενος είναι ξαπλωμένος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Η κάθε συνεδρία διαρκει τουλάχιστον 45 λεπτά. 

Το ρέικι αναγνωρίζεται πλέον από τη δυτική ιατρική ως συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος. Σε μεγάλα νοσοκομεία σε Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των ασθενών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά εδώ http://www.reiki.org/reikinews/reiki_in_hospitals.html

Share this!