ΝΙYAMAS – Το δεύτερο κλαδί

Τα 5 Νιγιάμας στην πρακτική και τη ζωή.   Το δεύτερο κλαδί / μέλος στο οκταπλό μονοπάτι (γιάμας, νιγιάμας, άσανα, πραναγιάμα, πρατιαχάρα, ντάρανα, ντχιάνα, σαμάντι) της γιόγκα σύμφωνα με τον Πατάντζαλι, είναι τα νιγιάμας. Τα πέντε νιγιάμας μας δείχνουν το δρόμο και μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα.   shaucha – καθαρότητα Το να διατηρούμε το…