ΝΙYAMAS – Το δεύτερο κλαδί

Τα 5 Νιγιάμας στην πρακτική και τη ζωή.   Το δεύτερο κλαδί / μέλος στο οκταπλό μονοπάτι (γιάμας, νιγιάμας, άσανα, πραναγιάμα, πρατιαχάρα, ντάρανα, ντχιάνα, σαμάντι) της γιόγκα σύμφωνα με τον Πατάντζαλι, είναι τα νιγιάμας. Τα πέντε νιγιάμας μας δείχνουν το δρόμο και μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα.   shaucha – καθαρότητα Το να διατηρούμε το…

YAMAS – Το πρώτο κλαδί

Στο οκταπλό μονοπάτι της yoga (Yoga Sutras of Patanjali) τα δύο πρώτα σκέλη (συχνά αναφέρονται και ως σκαλοπάτια ή κλαδιά) είναι τα yamas και τα niyamas. Tα yamas είναι η ahimsa (μη βία), η satya (η αλήθεια), η asteya (εντιμότητα, μη κλοπή), η brahmacharya (εγκράτεια) και η aparigraha (η μη κτητικότητα, μη προσκόλληση). Τα niyamas…